ue baner

PARP


Firma Narolco Sp.z o.o. realizuje projekt pn. „Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy, jako element zinformatyzowania współpracy.”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”