ue baner

III etap


Firma Narolco Sp.z o.o. realizuje projekt pn. „Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy, jako element zinformatyzowania współpracy.”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

14.10.2013

"Dotacje na innowacje" Firma Narolco Sp z o.o. przystępuje do realizacji III Etapu projektu w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego

________

Otwarte zaproszenie do udziału w postępowaniu nr 8/POIG8.2/2012 na wybór wykonawcy i dostawcy pakietu 7 opracowanych specyfikacji protokołu wymiany danych między Wnioskodawcą, a każdym z jego 7 partnerów biznesowych

Raport z wyboru oferty wymiany danych