Narolco Sp. z o.o. - aktywny członek Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa POLSOR


Narolco Sp. z o.o. - aktywny członek Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa POLSOR

Wrzesień 2nd, 2015

Celem Stowarzyszenia jest aktywne uczestnictwo w tworzeniu polskiego rynku rolnego, działanie na rzecz pełnego i konsekwentnego wdrażania nowoczesnych technologii produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa zrównoważonego.

Organizacja stwarza członkom możliwość dostępu do rzetelnej i aktualnej informacji o krajowych i światowych trendach w zakresie produkcji rolniczej i dystrybucji środków do produkcji rolnej. Reprezentuje interesy członków wobec organów władzy administracyjnej i instytucji ustawodawczych

POLSOR jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych rozwojem polskiego rolnictwa. Henryk Fosiński - Prezes Zarządu Narolco pełni funkcję członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa POLSOR.