Dni Kukurydzy


Dni Kukurydzy

Wrzesień 2nd, 2015

Dnia 20 sierpnia 2015 r. na polach w Nadrożu odbyły się dni kukurydzy. Firma Narolco po raz kolejny zorganizowała spotkanie dla swoich klientów – rolników. Szkolenie polowe, zwane Dniem Kukurydzy, przeprowadzone w zakresie technologii uprawy, nawożenia i ochrony. Jak na trudny czas zbiorów i prac polowych, frekwencja dopisała, zgromadziła ponad 200 rolników. Pierwszy wykład poprowadził Łukasz Damski, przedstawiciel Firmy Vipromin - producenta pasz, koncentratów paszowych, premiksów oraz preparatów mleko zastępczych. Poinformował zebranych o sygnałach krów będących w procesie żywienia opartym na kukurydzy. W kolejnym wystąpieniu, rolnikom o racjonalnym nawożeniu kukurydzy nawozami azotowymi opowiadał Tomasz Gajdowicz, przedstawiciel Grupy Azoty. Jako trzeci zabrał głos Piotr Fryza przedstawiciel firmy Ciech Sarzyna, omówił wyczerpująco najważniejsze czynniki agrotechniczne decydujące o sukcesie w uprawie kukurydzy. Kolejne wykłady były prowadzone na poletku doświadczalnym przez przedstawicieli firm nasiennych, Sławomira Doleckiego - przedstawiciela firmy Pioneer, Krzysztofa Lewandowskiego -przedstawiciela firmy Syngenta, Sławomira Kłosińskiego - przedstawiciela firmy Saatbau Polska oraz Jerzego Tchórzewskiego - przedstawiciela firmy Limagrain. Omówili oni zalety odmian kukurydzy, ich przystosowanie do warunków klimatyczno glebowych oraz odporność na choroby. Szkolenie zostało zorganizowane z myślą o rolnikach, którzy chcą podnieść efektywność swoich upraw, dzięki wiedzy zdobytej od specjalistów w dziedzinie uprawy, ochrony i nawożenia kukurydzy.